woningen in de jaren 30 stijl

rijtjes woningen voor de opkomende klasse,
de Amsterdamse School, de Haagse School, Heemsteedse bouw

.